Truyện của Writer_Jane

Đăng bởi: Writer_Jane

25421 - 421 - 2

Title: "Em là nữ hoàng còn anh là nhà vua" • Author: Jane • Category: Fantasy, Romantic, Hogwarts school, Tomione, Magic world,

Đăng bởi: Writer_Jane

160 - 23 - 1

[Zeke Yeager x T/b] •Author: Jane •Category: Char x Reader, Yandere, Fanfiction, Happy Ending, Romantic, ... •Length: Long fic •Age allowed: 16+ •Summary: Bạn là

Đăng bởi: Writer_Jane

1485 - 118 - 1

"Một thế giới mới" Author: Jane Category: Magical, Fairy tail, Romantic, Stinglu, Fanfiction, ... Age allowed: P (all ages) Length: Long Fic Summary: Lucy Hearfilia

Đăng bởi: Writer_Jane

61392 - 6485 - 23

Tháng Năm Rực Rỡ hay tên gọi khác là Đường Tới Ninja của Sakura •Author: Jane •Category: Naruto manga, Naruto anime, Naruto

Đăng bởi: Writer_Jane

12895 - 1921 - 25

•Author: Jane •Category: Fanfiction, Yandere, Tokyo Revengers, Romantic, HE, Sano Manjiro, Hinata Tachibana, MiHina, Kisaki Tetta, Harem, ... •Age allowed: 16+ •Length:

Đăng bởi: Writer_Jane

3703 - 303 - 8

• Author: Jane • Category: High & Low, Fanfilm, Romantic, Psycho logical, Harem, OC, ... • Age allowed: 16+ • Length: Long Fic

Đăng bởi: Writer_Jane

8638 - 209 - 1

Arianne De Rosier •Author: Jane Dinosaur •Category: ĐN, Harry Potter, Hogwarts school, Tom Riddle, OC, Tomione, Magical world, Romantic, Fanfiction, ... •Age allowed:

Đăng bởi: Writer_Jane

1803 - 229 - 4

Title: "Hãy đến với màn đêm bên trong anh" •Author: Jane •Category: Naruto Fanfiction, Yandere, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, World war,

Đăng bởi: Writer_Jane

25317 - 2701 - 16

Title: "Nhìn tôi đi, Sakura" •Author: Jane •Category: Naruto fanfiction, Romantic, Yandere, Itasaku, Sasusaku, Shisuisaku, SE, ... •Length: Long fic •Age allowed: P (all

Đăng bởi: Writer_Jane

953 - 145 - 2

•Author: Jane •Category: Fanfiction, Tokyo Revengers, Sano Manjirou, Tachibana Hinata, MiHina, TakeHina, Romantic, Yandere, darkending, H+, ... •Length: Long fic •Age allowed: 16+