[BHTT - HĐ - EDIT HOÀN] Ân sủng của tạo hoá - Ninh Viễn

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Ân sủng của tạo hoá (造物的恩宠) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Hiện đại hư cấu, Tương ái tương sát, Ngược luyến tàn tâm, Khoa học viễn tưởng, HE Độ dài: 121 chương + 8 chương PN Nhân vật chính: Nhiễm Cấm, Trì Ngộ Editor: Gà

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: