Cốt cách một quý ông

Giới thiệu truyện:

Bạo chúa mang cốt cách một quý ông. Đó là khi cái ác trở nên thật thanh tao và đầy kiêu hãnh. Cover: hwangthien from @T3-Team. Highest ranking: #1 in Thriller

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: