MẮT

Đăng bởi: Emyeuvinh

Cập nhật: 28-06-2018

Tag:#linh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Người ta bảo "mắt" chính là cửa sổ tâm hồn của mỗi người..... hãy trân trọng nó. Truyện đầu tay, xin đừng ném đá. Không thích mời nhấn back.

Danh sách chương: