Tổng hợp truyện Son ha lenh

#chutửthư#codai#ngontinh#sung#sơnhàlệnh#xuyênkhông#ônchu#ônkháchhành

Đăng bởi: Furi_HanYounghee

4496 - 448 - 16

Tên gốc: 人间行路难 Tác giả: 风落 Dịch giả: Crimy [C] Scelus Nguồn: https://fengluo208.lofter.com/view Cảnh báo: + Cảnh báo OOC + Không bám sát nguyên tác, chỉ

Đăng bởi: Dang8229384

6369 - 565 - 21

Tác giả: Lưu Bán Tiên er! Thể loại: sinh tử văn Edit: Dang8229384

Đăng bởi: vinhok677

2197 - 74 - 41

Thể loại: Đam mỹ, H, cổ đại, sủng, ngược nhẹ, cường thủ đoạt hào, biến thái quỷ súc trung khuyển

Đăng bởi: minkinuest98

44188 - 1142 - 10

Cảnh báo: Cao H, 21+, truyện 90 % thịt thịt thịt. Full thịt, chương nào cũng có thịt. Bạn nào dưới

Đăng bởi: Meoden2210

3475 - 145 - 23

Nguồn: https://feuyuxiangnan.lofter.com/post/1f148681_1cbc4031e Tác giả: 飞羽向楠 Lên sân khấu nhân vật: Năm hồ anh em kết nghĩa, bò cạp độc quỷ cốc cửa

Đăng bởi: Thaotrang91

51902 - 3957 - 16

Kết phim đã quá mỹ mãn rồi, 2 đứa con tui vừa làm uyên ương vừa làm tiên, nhưng mà

Đăng bởi: Meoden2210

1176 - 165 - 69

Nguồn: https://xudaxian133.lofter.com/post/1ffed572_1cbcb916e Tác giả: Bảo gia bão bão

Đăng bởi: Meoden2210

11020 - 333 - 57

Nguồn: https://xuanyou45531.lofter.com/post/4c39017a_1cbc91484 Tác giả: 谖忧๓ Này thiên chủ yếu là gia trưởng tổ xem ảnh. Nhặt quang một là chỉ nhặt lên đã

Đăng bởi: KumiAme

94223 - 9241 - 200

Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi

Đăng bởi: Meoden2210

4809 - 354 - 76

Nguồn: https://lubuzh1.lofter.com/post/1fc818f8_1cbd8949f Tác giả: 鹿不知 * xem ảnh thể chính truy đến hăng say xem ảnh thể đều tạm thời thầm thì,

Đăng bởi: Meoden2210

3934 - 72 - 162

Tuyển tập các truyện ngắn từ 10 chương trở xuống

Đăng bởi: Meoden2210

7624 - 462 - 40

Nguồn: https://lianrongchengziqmy.lofter.com/post/31741707_1cbc9ac6b Tác giả: Cô mộng Thời gian tuyến: Dung huyễn cùng cao sùng năm người luận võ là lúc Xem ảnh nhân

Đăng bởi: Meoden2210

1797 - 80 - 12

Nguồn: https://xiayounanmo.lofter.com/post/4ba01cc5_1cbcdbc50 Tác giả: Sơ hội tiện dĩ hứa bình sinh

Đăng bởi: Meoden2210

2778 - 137 - 18

Nguồn: https://lycorisradiata87120.lofter.com/post/4bde4c04_1cbc9e7f4 Tác giả: 柒漠玦

Đăng bởi: Meoden2210

1269 - 81 - 22

Nguồn: https://gongwu566.lofter.com/post/30c8cff7_1cbc5aa1c Tác giả: Cô cô cô Tư thiết khởi điểm nam chủ trương thành lĩnh xé rách hư không dẫn khí

Đăng bởi: Furi_HanYounghee

6094 - 489 - 21

Tên gốc: 他想回人间 Tác giả: 风落 Dịch giả: Crimy [C] Scelus Nguồn: https://fengluo208.lofter.com/view Nhân vật: chỉ có trưởng bối, không có hậu bối Bối cảnh

Đăng bởi: Meoden2210

1747 - 64 - 28

Nguồn: http://piaopiao18141.lofter.com/post/3124b75a_1cc01ecd4 Tác giả: Vân lí kinh lôi Vô Thường quỷ tẩy trắng trọng sinh báo động trước Cốt truyện hoàn toàn tan

Đăng bởi: Meoden2210

1908 - 106 - 18

Nguồn: https://xiaomeng248.lofter.com/post/1ff3661f_1cc321ec7 Tác giả: Hiểu mộng Nếu 32 tập trụy nhai là thật Ôn khách hành đáy vực trọng thương, không thể không