Truyện của Aga971

Đăng bởi: Aga971

30866 - 2104 - 22

Tác phẩm: Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo (老婆每天都在装穷) Tác giả: Kiến Kình Lạc (见鲸落) Thể loại: Sa điêu, ngọt

Đăng bởi: Aga971

12363 - 539 - 75

Tác phẩm: Tàn dư đời người, tro tàn đời tôi Tác giả: Hi Trừng Độ dài: 73 chương + 1 phiên

Đăng bởi: Aga971

1401 - 216 - 24

Tác phẩm: Lấy cái tên rợn nhất (起最狠的名) Tác giả: Mạc Nhiên Phiêu (莫然漂) Thể loại: Bách hợp, Cường cường, 1x1, Hài

Đăng bởi: Aga971

211681 - 12588 - 109

Tác phẩm: Khiết Phích (洁癖) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung,

Đăng bởi: Aga971

4003 - 248 - 12

Tác phẩm: Cô thành (孤城) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Kiếp trước kiếp này, Ngược luyến tình thâm,

Đăng bởi: Aga971

1213 - 54 - 13

Tác phẩm: Phượng hoàng mắc nạn hoá thân thành KOL (落難鳳凰變網紅) Tác giả: Tuần Ngọc Thuỷ (旬玉水) Thể loại: Hiện đại, Tình

Đăng bởi: Aga971

21018 - 1094 - 16

Tác phẩm: Mối quan hệ không đơn giản (不单纯关系) Tác giả: Phạn Phạn (饭饭) Thể loại: Bách hợp 1v1, H, Niên hạ,

Đăng bởi: Aga971

950684 - 70890 - 131

Tác phẩm: Ân sủng của tạo hoá (造物的恩宠) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Hiện đại hư cấu, Tương ái tương

Đăng bởi: Aga971

44942 - 3051 - 31

Tác phẩm: Trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung Tác giả: Kiến Kình Lạc Thể