Truyện của Emyeuvinh

Đăng bởi: Emyeuvinh

9 - 0 - 1

thể loại: đam mỹ, hiện tại.... Mới viết lần đầu... Đừng chọi đá linh. :'(

Đoản.

Writing

Đăng bởi: Emyeuvinh

28 - 2 - 1

Cẩn thận có nguy hiểm!!!.... :<

Đăng bởi: Emyeuvinh

20 - 1 - 1

Cô là con gái của một công ty nhỏ. Ba mẹ vì hám lợi mà gả cô cho tập đoàn

Ngỡ.

Writing

Đăng bởi: Emyeuvinh

18 - 2 - 1

" Oan gia ngõ hẹp.. "

MẮT

Full

Đăng bởi: Emyeuvinh

153 - 18 - 5

Người ta bảo "mắt" chính là cửa sổ tâm hồn của mỗi người..... hãy trân trọng nó. Truyện đầu tay,