Truyện của Linzjhope

Đăng bởi: Linzjhope

16 - 2 - 1

Một câu chuyện ngắn được sinh ra khi nghe bài hát " Đảo không người " - Nhậm Nhiên . Một

Đăng bởi: Linzjhope

4532 - 392 - 34

" Anh không thích sự yếu đuối , nhưng anh sẽ bảo vệ em ngoại lệ của anh" - myg

Đăng bởi: Linzjhope

7225 - 477 - 15

JungKook và Taehyung Cả hai là bạn thân lúc nhỏ với nhau , năm 17 tuổi không biết như thế