Truyện của Miahjk_1419

JiKook Series

Writing

Đăng bởi: Miahjk_1419

5499 - 392 - 6

JiKook maybe just a dream but they always affect me so hardly. And I am a dreamer who live in

Đăng bởi: Miahjk_1419

131 - 8 - 1

Đây là một cái blog tui viết tặng bạn tui nhân dịp sinh nhật. Vì thế nếu các bạn có

Đăng bởi: Miahjk_1419

24316 - 1052 - 4

Đăng bởi: Miahjk_1419

82 - 4 - 1

Đây là blog mừng sinh nhật...

Đăng bởi: Miahjk_1419

53435 - 4495 - 55

...

Đăng bởi: Miahjk_1419

3719 - 316 - 6

...

Đăng bởi: Miahjk_1419

886 - 56 - 1

JiKook only Jimin top - Jungkook bottom 18+ Short stories .........

Đăng bởi: Miahjk_1419

515 - 58 - 1

~~~ Au: Miah ~~~ Pairing: Chú Sejin, Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook. Couple: chưa xác định. Rating: G Category: pink, humour,