Truyện của Votuanh89

Đăng bởi: Votuanh89

2317 - 392 - 36

Hán Việt: Sát thần đại lão đích cẩm lý Tiểu thuỵ thú Tác giả: Cửu Giai Huyễn Phương Số chương: 73 chương

Đăng bởi: Votuanh89

38534 - 2807 - 97

Tên Hán việt: Quân cầu đạo, ngô cầu quân Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải Số chương: 95 Tag: yêu sâu sắc,

Đăng bởi: Votuanh89

122286 - 13586 - 84

Tên gốc: Địa cầu cách vách có ma vật Tác giả: Bạo táo đích bàng giải Tags: Linh dị, huyền huyễn, viễn