Truyện của _Pieeeeee___

Đăng bởi: _Pieeeeee___

252450 - 15880 - 31

Tên gốc: Tiện nghi thái thái Tác giả: Trà sữa trứng muối Dịch: Bánh Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại ,

Đăng bởi: _Pieeeeee___

86045 - 4866 - 37

Tác giả: Trường Tri Oán Dịch: Bánh (Wattpad _Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkitt The pieyouknow) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện

Đăng bởi: _Pieeeeee___

1026 - 158 - 12

Hán Việt: Ca đức bảo biến tấu khúc Tác giả: Miên Cầm Liễu Ngạn Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress @peanutpiee3009, Inkitt @Thepieyouknow

Đăng bởi: _Pieeeeee___

1048552 - 79434 - 79

Tác giả: Chiêu Tài Đích Xá Lị Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm ,

Đăng bởi: _Pieeeeee___

48656 - 6286 - 28

Tác giả: Thanh Ngõa Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại,..... Tươi tắn lạc quan chúa hề thụ X Được

Đăng bởi: _Pieeeeee___

20638 - 1042 - 18

Hán Việt: Giao vãng quá mật Tên khác: Kết giao thân thiết Tác giả: Cá Muối Ẩn Danh Nguồn raw + convert: DuFengYu Edit:

Đăng bởi: _Pieeeeee___

433778 - 53136 - 89

Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng 1312) Thể

Đăng bởi: _Pieeeeee___

1765 - 172 - 4

Hán Việt: Vị hoàn thành đích tình thư Tác giả: Hạ Linh Hưởng Nguồn: Gongzi Độ dài: 2 chương Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress