Truyện của Betrayal1988

Đăng bởi: Betrayal1988

26687 - 2844 - 34

Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã,

Đăng bởi: Betrayal1988

16006 - 1525 - 28

Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Trần Thúc x Giang Tiểu Nhạc (Đứng đường bán thân thụ x Chó hoang

Đăng bởi: Betrayal1988

994193 - 93818 - 79

Mộ Dung Diễn chết, thủ hạ kể rằng ngày nào người trong lòng hắn cũng đến trước mộ hắn khóc

Đăng bởi: Betrayal1988

143998 - 19831 - 103

Tác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ

Đăng bởi: Betrayal1988

95529 - 15641 - 41

Hán Việt: Thế Giá Hậu Ngã Tiếu Đắc Tưởng Tử Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Nhân vật chính: Ninh Tuy x

Đăng bởi: Betrayal1988

188554 - 18879 - 56

Tác giả: Tổng Thị Khai Hội Đích Tiểu Đao Tag: Hiện đại, chủ thụ, ngôi thứ nhất, có H, 1v1, HE Độ

Đăng bởi: Betrayal1988

392304 - 31790 - 68

Hán Việt: Sơ Luyến Đối Tượng Cầu Bao Dưỡng Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Lục Nam Châu X Diệp Nhiên Tag:

Đăng bởi: Betrayal1988

5353 - 962 - 6

Tác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Vân Thiên Nhận (Dẫn đường) X Lục Minh (Lính gác) Tag:

Đăng bởi: Betrayal1988

1569 - 396 - 1

Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già

Đăng bởi: Betrayal1988

80871 - 11425 - 35

Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Đường Cảnh Hạo X Tống Bảo Tag: Cổ đại, sinh con, niên thượng, trùng