Truyện của Bevitlangthang

Đăng bởi: Bevitlangthang

55430 - 1283 - 14

Tên Truyện: Câu Chuyện Bò Sữa Hán việt: Mục tràng vật ngữ Tác giả: Cynosure97 Editor + Bìa: bevitlangthang Số chương: 13 Thể loại:

Đăng bởi: Bevitlangthang

115478 - 3545 - 50

Tên truyện: Nông Phu Cùng Xà Tác giả: Dạ Vũ Thu Đăng Editor + Bìa: bevitlangthang Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9

Đăng bởi: Bevitlangthang

20813 - 405 - 26

Tên truyện: Yêu Thương Tác giả: Tuý Phi Nguyệt Artist: Sinran (Ảnh gốc được lấy từ manhwa 'Path to you') Editor + Bìa: