Truyện của Esleyy_

Đăng bởi: Esleyy_

779186 - 36928 - 127

Lâm Thị Lang Cố Tác giả: Huyền Tiên Editor: Esley (TrầnGia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương

Đăng bởi: Esleyy_

101265 - 3768 - 21

Phần 2 của truyện sẽ được upload từ Chương 128 (Xin xem phần 1 nếu bạn chưa đọc tới chương 127)