Truyện của Hinh_hu_khong

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

30989 - 2550 - 14

KHÔNG AI CỨU TÔI Tác giả: Hựu Lam Thời Ôn (thụ) x Thương Dữ (công) Dịu dàng trầm cảm nặng thụ x

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

339 - 39 - 2

Các đoản ngắn tự viết, có ngược có ngọt, nghĩ ra gì viết đó. Viết cho đỡ ngứa tay thôi nên

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

1419 - 114 - 13

Hán Việt: Tổng tài hòa tha quyển dưỡng đích kim ti tước đô hữu bệnh Tác giả: Y Y Dĩ Dực Editor

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

151052 - 6726 - 90

Vô ÁI Thừa Hoan Tác giả : Tiểu Trúc Tử Quân

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

209746 - 9767 - 68

Tên gốc : Xúc bất khả cập (Xúc không thể thành) Tác giả : Tiểu Trúc Tử Quân Edit :

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

130565 - 6369 - 67

CHẲNG NGỪNG Hán Việt: Bất tức Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Tình trạng gốc: Hoàn thành Edit + Beta: Phù Du Team Số chương:

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

315700 - 16401 - 68

Tác giả: Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang Số chương: 74 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

3771 - 230 - 10

HOÀI THANH NƠI ĐÂU Tác giả: Sở Cầu Bất Đạt Thể loại: Đam mỹ, 1v1, đô thị tình duyên, trời xui đất

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

2343 - 325 - 23

Hán Việt: Tiền nam hữu hoài liễu ngã đích hài tử chẩm ma bạn Tác giả: Lộ Quy Đồ Tình trạng: Hoàn

Đăng bởi: Hinh_hu_khong

1895 - 165 - 4

TIẾNG VANG Hán Việt: Hồi thanh Tác giả: Mại Thái Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, BE, Tình cảm, Niên hạ,