Truyện của Soupesucree

Đăng bởi: Soupesucree

4935 - 1020 - 43

Tên truyện: Tôi, thụ tấu hài, đi hẹn hò [xuyên nhanh] Tên Hán Việt: Ngã, sa điêu thâu, đàm luyến ái

Đăng bởi: Soupesucree

28 - 4 - 3

Tên truyện: Cầu Thần Tên Hán Việt: Hướng thần minh thỉnh nguyện Tác giả: Lâm Dữ San Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ,

Đăng bởi: Soupesucree

36377 - 1350 - 18

Tên truyện: Si mê Tên Hán Việt: Si luyến Tác giả: Mây Lạnh Tuyết Chiều Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Hiện đại Tình

Đăng bởi: Soupesucree

136 - 5 - 5

Tên truyện: Xuyên nhanh: Nữ phụ bia đỡ đạn muốn lật kèo Tên Hán Việt: Pháo hôi nữ phụ yếu phản

Đăng bởi: Soupesucree

2824 - 139 - 11

Tên truyện: A Kiều trùng sinh Tên Hán Việt: Trọng sinh đích A Kiều Tác giả: Dương Quan Đại Đạo Thể loại: Nguyên

Đăng bởi: Soupesucree

99 - 9 - 3

Tên truyện: Tướng quân lại gài bẫy tổng quản Tên Hán Việt: Tướng quân hựu tại sáo lộ đại tổng quản Tác

Đăng bởi: Soupesucree

60 - 2 - 6

Tên truyện: Như ý Cát Tường Tên Hán Việt: Cát tường như ý Tác giả: Phù Phong Lưu Ly Thể

Đăng bởi: Soupesucree

34517 - 2117 - 9

Tên truyện: Chịu, không đặt được tên Tên Hán Việt: Khởi danh phế nhận thâu Tác giả: Đá Đa Đa Đà Đá

Đăng bởi: Soupesucree

1725 - 89 - 8

Tên truyện: Đời có Phan An Tên Hán Việt: Thế hữu Phan An Tác giả: Liễu Ức Chi Thể loại: Nguyên tác, Ngôn

Đăng bởi: Soupesucree

3601 - 159 - 5

Tên truyện: Tên sát thủ này bị tâm thần Tên Hán Việt: Cái này sát thủ có điểm thần Tác giả: ppp